”Trender och erfarenhetsutbyte inom Galileo- och PNT-områdena under 2019”

Seminarium med Radionavigeringsnämnden

20. 01

Seminariet är avgiftsfritt för medlemsorganisationer i Radionavigeringsnämnden och för medlemmar i NNF
För externa deltagare är seminarieavgiften 800 kr +moms.

När: Tisdag den 4 februari 2020, kl 09.00 -12.15.

Var: AFRYs (ÅF Pöyry) huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna.

Anmälan sker senast tisdagen den 28 januari 2020

 

Tid

Program

08:30

Morgonfika

 

Galileorelaterade aktiviteter och diskussioner

09:00

Inledning - Jan Johansson, Ordf Radionavigeringsnämnden

09:10

Nuläge för uppbyggnad och drift av Galileo, nästa generation Galileo-satelliter, Galileo High Accuracy Service, ”rådata i mobilen” samt signalkvalitén i GNSS-systemen - Rymdstyrelsen, Jan Johansson, Onsala rymdobservatorium, Chalmers och Peter Wiklund, Lantmäteriet

09:50

Förväntningar på framtida SWEPOS-tjänster och SWEPOS-användarnas bruk av Galileo - Peter Wiklund

10:10 

PRS (Public Regulated Service) arbete i Sverige 2020 -  
Mikael Alexandersson, FOI

 

10:25

Kaffe/ tepaus

 
   
   
 

 

Lägesrapporter för pågående projekt och aktiviteter inom PNT-området

10:45

Nulägesrapport för projekten NPAD (Network-RTK for Automated Driving), PRoPART (Precise and Robust Positioning for Automated Road Transports) och Asta Zero - Stefan Nord, RISE (Research Institutes of Sweden)

11:15

Project ”Prepare Ships” - Mikael Hägg RISE

11:30

Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat transportsystem - Johannes Berg, Trafikverket

11:55

Kommande seminarier/konferenser inom PNT-området och aktiviteter för ökad samverkan och förbättrat informationsutbyte inom PNT-området i RNN - Alla, diskussionsledare Jan Johansson

12:15

Avslutning- Jan Johansson

E-mail this  Print this